Ebena uno Cube mahagon Ebena uno Cube mahagon 1 330 Kč
Kvadrato uno Trinity chrom Kvadrato uno Trinity chrom 1 410 Kč
Garnýž Ingenia 19 duo Base Garnýž Ingenia 19 duo Base 1 380 Kč
Linette 16 duo Lumen Linette 16 duo Lumen 1 300 Kč
Silvi 16 uno Vizio wenge Silvi 16 uno Vizio wenge 730 Kč
Kvadrato duo Cizelita chrom Kvadrato duo Cizelita chrom 2 270 Kč
Novella duo Anne Novella duo Anne 1 100 Kč
Ebena uno Cube mahagon Ebena uno Cube mahagon 1 330 Kč
Novella uno Beveli chrom Novella uno Beveli chrom 740 Kč
Garnýž Ingenia 19 duo Aran Garnýž Ingenia 19 duo Aran 1 730 Kč
Linette 16 uno Eliss Linette 16 uno Eliss 790 Kč
Garnýž Ingenia 19 duo Igni Garnýž Ingenia 19 duo Igni 1 730 Kč
Linette 16 uno Cello Linette 16 uno Cello 840 Kč
Ebena uno Cizelita kalvados Ebena uno Cizelita kalvados 1 460 Kč
Linette 16 uno Eliss Linette 16 uno Eliss 790 Kč
Stěnolepka Zvířátka barevná Stěnolepka Zvířátka barevná 360 Kč
Novella duo Naro Novella duo Naro 1 050 Kč
Garnýž Ingenia 19 duo Joni Garnýž Ingenia 19 duo Joni 1 730 Kč
Novella duo Naro Novella duo Naro 1 050 Kč
Samolepka Pejsci - welcome Samolepka Pejsci - welcome 270 Kč
Garnýž Ingenia 19 duo Base Garnýž Ingenia 19 duo Base 1 380 Kč
Silvi 16 uno Cello kalvados Silvi 16 uno Cello kalvados 730 Kč
Ebena uno Cizelita kalvados Ebena uno Cizelita kalvados 1 460 Kč
Ebena uno Cube mahagon Ebena uno Cube mahagon 1 330 Kč

Úplné znění obchodních podmínek E-Garnýže.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) stanoví pravidla prodeje a nákupu zboží v internetovém obchodě E-Garnyze.cz. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele www.e-garnyze.cz, dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel. Je-li smluvní stranou kupující-nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) či Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1. Vymezení pojmů

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu E-Garnyze.cz je Jan Vydra, IČ: 70622728, DIČ: CZ7510205527, se sídlem na adrese Přespolní 387, Vratimov-Horní Datyně, PSČ: 739 32.

Kupující – osoba charakterizována jako kupující-spotřebitel nebo kupující-nikoliv spotřebitel

Kupující-spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující-nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a Obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího označená stavem „podaná“ je návrhem kupní smlouvy, o podání objednávky je kupující informován zpravidla emailem, ve kterém je uvedena rekapitulace objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem označení objednávky ze strany prodávajícího ve stavu objednávky jako „potvrzená“. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

2. Způsob objednání (uzavření kupní smlouvy)

Objednávka zboží a služeb se děje zpravidla prostřednictvím elektronické objednávky na www.e-garnyze.cz. Objednávat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu E-Garnýže.cz jsou ze strany kupujícího závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (stav objednávky je označen termínem „potvrzená“).

Kupující je zodpovědný za správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Z tohoto důvodu doporučujeme údaje pečlivě zkontrolovat poté, co emailem obdržíte informaci o podání objednávky. V případě nesrovnalostí nás prosím bezodkladně informujte emailem či telefonicky (viz kontaktní údaje). Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, objednané položky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to zejména pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží
 • před potvrzením objednávky prodávající zjistí nesrovnalost, která brání uzavření kupní smlouvy (chyba, neúplné údaje apod.)

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje informovat kupujícího o zrušení objednávky a jeho důvodech, případně kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a to do 7 pracovních dní ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím zrušena.

 

3. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu – daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží z www.e-garnyze.cz dodáváme standardně na adresu v rámci České republiky. Jste-li ze Slovenska, kontaktujte nás prosím telefonicky na +420 725 401 440 nebo emailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to dříve, než uskutečníte objednávku.

Většina zboží nabízená na www.e-garnyze.cz je dostupná skladem. Není-li zboží objednané kupujícím skladem, zavazuje se prodávající o této skutečnosti a o termínu dodání kupujícího informovat dříve, než je objednávka označena jako „potvrzená“.  Kupující je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

Pokud je zboží skladem, zásilku expedujeme zpravidla nejpozději následující pracovní den po dni podání objednávky (platí pro objednávky podané do 12 hod.), není-li vzájemně dohodnuto jinak. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je zboží (včetně faktury – daňového dokladu) expedováno či připraveno k osobnímu odběru nejpozději následující pracovní den po dni připsání platby na účet prodávajícího, není-li vzájemně dohodnuto jinak. Pokud zboží není aktuáně skladem, bude expedováno bez zbytečného odkladu co nejdříve po naskladnění prodávajícím. Pokud dojde k prodloužení doby expedice oproti lhůtě uvedené výše, zavazuje se prodávající kupujícího o této skutečnosti před odesláním zboží informovat, kupující je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku, a to zcela, nebo z části, budeme Vás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Pokud Vás nelze kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

3.1 Způsoby doručení

Způsob doručení zboží určuje kupující v internetové objednávce. Možné způsoby doručení jsou:

 • osobní odběr
 • doručení přepravní společností Toptrans nebo prostřednictvím České pošty – výběr konkrétního kurýra určuje prodávající, kupující má právo v poznámce uvést, kterou společnost pro dodání preferuje – prodávající není povinen kupujícímu vyhovět, zavazuje se však kupujícího o této skutečnosti informovat před odesláním zásilky

Zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Je-li dodací adresa shodná s adresou fakturační, dodací adresu není potřeba znovu vyplňovat.

Osobní odběr

Zboží lze po předchozí domluvě (e-mailem, telefonicky) vyzvednout osobně v pracovních dnech v místě sídla prodávajícího ve Vratimově-Horních Datyních u Ostravy.
Standardní otevírací doba pro osobní odběr: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 (lze sjednat i jiný termín)
Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefonické spojení: +420 725 401 440
Sídlo prodávajícího: Přespolní 387, Vratimov-Horní Datyně, 739 32
Podmínkou osobního odběru zboží je platba bankovním převodem na účet prodávajícího - z důvodu EET (zboží lze vydat až po připsání platby na účet prodávajícího). 

Doručení přepravní společností Toptrans (dále „přepravce“)

Standardní dodací termín prostřednictvím společnosti TopTrans je následující pracovní den po dni, kdy byla zásilka přepravci předána. Běžná doba dodání je mezi 8:00 a 16:00. Ve vybraných městech ČR, kde má přepravce rozvozové středisko (viz následující seznam), lze prodávajího požádat o dodání zásilky odpolední rozvážkou (tzv. Top Privat) v rozmezí 16:00 až 20:00, služba je bez příplatku. Zájem o dodání odpolední rozvážkou prosím uveďte do poznámky v závěru objednávacího procesu na www.e-garnyze.cz. Kupující je přepravcem o podání zásilky předem informován emailem, v němž jsou uvedeny také detaily pro sledování pohybu zásilky v systému TopTrans (viz www.toptrans.cz), v den dodání je kupující zpravidla kontaktován SMS zprávou na mobilní telefonní číslo uvedené v kontaktních údajích. Poplatky za dopravu jsou uvedeny dále v sazebníku. Další podmínky přepravy jsou upraveny obchodními podmínkami přepravce (viz www.toptrans.cz). Pokud zásilka nebude kupujícím od přepravce převzata, bude navrácena prodávajícímu, prodávající má v tomto případě právo objednávku zrušit a žádat po kupujícím úhradu dopravného v plné výši tam i zpět. Nebude-li dopravné kupujícím uhrazeno na účet prodávajícího do 10 dní ode dne, kdy jej prodávající o úhradu písemně (i emailem) požádá, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále z prodlení ve výši 1% z ceny dopravy za každý (i započatý) den prodlení.

Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta (dále „pošta“)

Standardní dodací termín prostřednictvím společnosti Česká pošta je následující pracovní den po dni, kdy byla zásilka poště předána, pokud není dohodnuto jinak. Není-li kupující na dodací adrese pracovníkem pošty zastižen v rámci běžné rozvážky, je poštou informován o uložení zásilky na dodací poště po dobu 7 dní, kde je povinen si ji vyzvednout (příp. zažádat o opětovné dodání či prodloužení úložní doby). Pokud zásilka nebude kupujícím od pošty převzata, bude navrácena prodávajícímu, prodávající má právo v tomto případě objednávku zrušit a žádat po kupujícím úhradu dopravného v plné výši tam i zpět. Nebude-li dopravné kupujícím uhrazeno na účet prodávajícího do 10 dní ode dne, kdy jej prodávající o úhradu písemně (i emailem) požádá, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále z prodlení ve výši 1% z ceny dopravy za každý (i započatý) den prodlení.

3.2 Platební podmínky

Způsob platby volí kupující v rámci procesu podávání objednávky. Možné způsoby platby za zboží jsou:

 • platba bankovním převodem na účet prodávajícího: 2800112181/2010 nebo 670100-2207526455/6210
 • platba „na dobírku“, kdy je zboží zaplaceno v hotovosti při doručení zboží přepravcem či poštou

4. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou smluvní. Veškeré ceny zboží již zahrnují DPH ve výši 21 % (jedná se o koncové ceny) a platí do odvolání nebo vyprodání zásob (včetně cen akčních). Cena zboží včetně DPH je uvedena u konkrétního typu zboží. U garnýží cena závisí na požadované délce (příp. i provedení) garnýže a zobrazuje se v rozbalovacím menu při detailnější specifikaci objednávaného zboží. 

Ceny zboží nezahrnují další náklady (dopravné, balné, poplatek za dobírku apod.). Ceny dalších nákladů naleznete v Sazebníku.

Sazebník dalších nákladů a poplatků

Cena objednávky Způsob doručení Způsob platby Cena (vč. DPH)
0 až 4 999 Kč osobní odběr bankovním převodem (zálohová faktura) 0 Kč
přepravce  bankovním převodem (zálohová faktura)  200 Kč
přepravce  dobírkou 240 Kč
přepravce - malé balíky do 0,5 kg bankovním převodem (zálohová faktura) 120 Kč
přepravce - malé balíky do 0,5 kg dobírkou 160 Kč
Česká pošta - doporučená zásilka (RR) bankovním převodem (zálohová faktura) 90 Kč
5 000 Kč a více přepravce dobírkou
40 Kč
jakýkoliv z nabízených
bankovním převodem (zálohová fa)  0 Kč

Při objednávce s celkovou cenou zboží nad 5 000 Kč (vč. DPH) dopravné a balné neúčtujeme a hradíme je my. Jediný poplatek, který v totmo případě hradí kupující, je poplatek za platbu dobírkou ve výši 40 Kč. Ostatní způsoby platby jsou v tomto případě bez poplatku.

Uvedený sazebník je platný pro území České republiky, pro ostatní země jsou ceny stanoveny po dohodě. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech uváděné ceny změnit. Pokud změna nastane po odeslání objednávky kupujícím, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího informovat předem. Kupující má právo od smlouvy v tomto případě odstoupit.

 

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. O této skutečnosti je povinen prodávajícího předem informovat. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující, zodpovídá také za případné škody vzniklé během této přepravy (doporučujeme proto zboží pojistit). Příslušnou částku zašleme na Váš účet do 10 pracovních dnů od data přijetí vráceného zboží. 
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, informujte nás prosím předem emailem nebo telefonicky na naši infolince. Následně nám zboží zašlete zpět na naši adresu pojištěné na odpovídající hodnotu. Výrobek by měl být bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu. Ke zboží prosím přiložte fakturu. Možnost odstoupit od smlouvy se ve shodě s Občanským zákoníkem nevztahuje např. na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího (jedná se zejména o garnýže zkrácené na míru). Po dohodě s prodávajícím lze i takto upravené zboží vrátit zpět – vrácená částka však bude snížena o cenu komponentu upraveného na míru (nejčastěji garnýžové tyče). 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Podmínky a postup odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě je kupující povinen splnit níže uvedené podmínky:

 • Informovat o vrácení zboží prodávajícího předem, a to emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky (725 401 440).
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, nesmí jevit známky montáže, musí obsahovat veškeré příslušenství, poskytnuté doklady (fakturu) a případné dárky obdržené spolu s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží si prodávající vyhrazuje právo při vrácení kupní cenu ponížit o adekvátní část. Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku – nebude převzato.
 • Zboží je kupující povinen doručit na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Při vrácení doporučujeme zboží pojistit na odpovídající částku. Pro zasílání zboží zpět prosím zvolte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo vrácené zboží odmítnout nebo snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, například v důsledku montáže), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

 

6. Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
Jako doklad o záruce ke každému zakoupenému zboží slouží nákupní doklad – faktura se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

6.1 Délka záruky

Na prodávané zboží je pro kupujícího-nikoliv spotřebitele poskytována záruční doba minimálně 12 měsíců dle Obchodního zákoníku. Záruční doba pro kupujícího-spotřebitele je podle Občanského zákoníku minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

6.2 Záruční podmínky

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem a 12 měsíců pro kupujícího-nikoliv spotřebitele. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s fakturou, uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba, není-li dohodnuto jinak. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí – upozorňujeme, že veškeré námi prodávané zboží je určeno do interiéru
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.
Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávná montáž či nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.

6.3 Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud jste od nás obdržel(a) jiný výrobek, než jste si objednal(a) (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel(a) výrobek vadný, kontaktujte nás prosím a zašlete nám zboží zpět, nejlépe v původním obalu spolu s fakturou a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný). Při zasílání zpět prosím zvolte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejce na vlastní náklady (po dohodě může úhradu poštovného v těchto případech provést prodávající).

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data převzetí reklamace od kupujícího, příp. přepravce.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. V případě výměny zboží získává kupující na vyměněné zboží nebo jeho část novou záruku v délce 24 měsíců. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10 Kč/den.

 

7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel www.e-garnyze.cz (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu níže uvedeného zákona. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, emailové adresy, adresy dodání, telefonního čísla, příp. čísla účtu).
Kupující  je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Stránky www.e-garnyze.cz obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktuální seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím – souhlasem v registračním formuláři – dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele www.e-garnyze.cz. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů je platný po dobu 5 let od data jejich poskytnutí. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 8. 10. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.